Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Η Ρώσική μου Παναγιά... Our Lady of VladimirOur Lady of Vladimir... Η Ρώσική μου Παναγιά.


Tη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ,
να σκύβω την ανάσα σου ν’ ακώ, πουλάκι μου ζεστό,
να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι
κι ύστερ’ απ’ το παράθυρο με καρδιοχτύπι θα κοιτώ
που θα πηγαίνεις στο σκολειό με πλάκα και κοντύλι...


Οι πόνοι της Παναγιάς (απόσπασμα) Κώστας Βάρναλης