Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Η άκρα ταπείνωσιςΩ γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατόν μου Τέκνον,
πού έδυ σου το κάλλος;

Υιέ Θεού παντάναξ,
Θεέ μου πλαστουργέ μου,
πώς πάθος κατεδέξω;


η εικόνα δια χειρός Γιώργου Ζουγανέλη